DX Fourze Driver - Have fun ^^

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

[TokuVN] Tokumei Sentai Go-Busters update ep 12 , 13 , super hero time 2

Tokumei Sentai
GO-BUSTERS
Download

Tựa Đề Phim / Host
Teaser 01
Teaser 03
Teaser 04
Teaser 05
Super Hero Time 1
Super Hero Time 2
Opening & Ending1
Ending2 : One Wish One Day
Mission 01 : Tokumei Sentai, Tập kết!
Mission 02 : Lời Hứa 13 Năm Trước
Mission 03 : GT-02 Animal , Xuất Kích
Mission 04 : Đặc Mệnh Và Quyết Ý
Mission 05 : Nguy Hiểm, Nhiệt Bạo Tẩu!
Mission 06 : Hợp Thể! Go-Buster Oh
Mission 07 : Bảo Trì Ace Thất Bại?!
Mission 08 : Bảo Vệ Thiết Kế Machine!
Mission 09 : Tác Chiến Đoạt Lại Usada!
Mission 10 : Lí Do Chiến Đấu
Mission 11 : Nhắm Vào Weakpoint
Mission 12 : Bạn Có Thích Giả Trang?
Mission 13 : Ngày Nghỉ Bất Ngờ

Nguồn: TokuVN
Ending Vietsub and karaoke by TokuVN Subbing Team 
http://www.youtube.com/watch?v=-Eyje2_Lc5s&feature=youtu.be Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét